CD-Cover-2.jpg

Lokah Samastah

by Swami Nirvanananda

© 2013 ॐ Records

  • 0:30
    Swami Nirvanananda
  • 0:30
    Swami Nirvanananda